Eterično olje sladke pomaranče ekološko 10ml

5.60

Eterično olje sladke pomaranče se uporablja za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika in je odlična pomoč pri prehladu in gripi.

Proizvajalec: Biopark

Opis

Eterično olje sladke pomaranče pridobivajo s hladnim stiskanjem iz surove lupine pomaranč. Eterično olje sladke pomaranče je oranžne barve in ima sladek vonj po citrusih.

Uporaba in zdravilne lastnosti – eterično olje sladke pomaranče

V kozmetični industriji se uporablja kot poživilo za pusto in utrujeno kožo.

Kot aromaterapija – za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika ali difuzorja je odlična pomoč pri:

  • depresiji,
  • pomaga pri neurejeni prebavi, napenjanju, krčem in vetrovih,
  • pri neprijetnem vonju,
  • spodbuja živčni sistem, podpira srce in
  • pomaga lahko pri prehladu in gripi.

 

Embalaža:
Eterična olja Biopark Cosmetics so pakirana v posebno črno vijolično steklo (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj – ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Embalaža prepušča izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

Dodaj v košarico

Zanimivosti:
Pomaranča je manjše zimzeleno drevo, ki zraste do 3 metre visoko. Doma je v jugovzhodni Aziji in na Kitajskem so jo pridelovali že 2500 let pred našim štetjem. V Evropo naj bi jo pripeljali Arabci v prvem stoletju, skupaj z grenko pomarančo. V številnih jezikih je znana tudi kot »Kitajsko jabolko«.

Opozorila: Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Lahko povzroči preobčutljivost kože pri nekaterih ljudeh.

Sestava (INCI): Citrus sinensis*
*sestavine iz ekološke pridelave.

Neto količina: 10ml

Biopark Cosmetics – edino z naravo lahko pridemo do zdravja. Naravna kozmetika, ki temelji na 100% naravnih sestavinah.

Opozorila:
Opozorilna beseda: NEVARNO
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.