Eterično olje limonine trave ekološko 10ml

5.90

Eterično olje limonine trave je znano po svojih poživljajočih lastnostih.

Proizvajalec: Biopark

Opis

Eterično olje limonine trave je pridobljen s parno destilacijo listov rastline. Ima svetlo rumeno barvo in intenziven svež vonj po limoni in zeliščih.

Eterično olje limonine trave je znano po svojih poživljajočih lastnostih.

Uporaba in zdravilne lastnosti – eterično olje limonine trave

  • znano po svojih poživljajočih lastnostih,
  • uporablja se lahko v tonikih za obraz za aknasto kožo (deluje astringentno in tako pomaga delovati proti maščenju kože),
  • kot aromaterapija je odlična pomoč pri depresiji in okrepi živčni sistem,
  • dodamo jo lahko kopelim za olajšanje mišičnih bolečin,
  • olje je poznano tudi po tem, da njegov vonj ni všeč insektom.

 

Embalaža:
Eterična olja Biopark Cosmetics so pakirana v posebno črno vijolično steklo (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj – ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Embalaža prepušča izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

Dodaj v košarico

Zanimivosti:
Limonina trava je do 1,5 metra visoka večletna trava, ki hitro raste in oddaja aromatičen vonj. Doma je iz Azije, goji pa se v večini toplih krajev, tudi v Afriki. Tradicionalna indijska medicina je limonino travo uporabljala za zdravljenje vročine in infektivnih bolezni.

Opozorila: Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Lahko povzroči preobčutljivost kože pri nekaterih ljudeh.

Sestava (INCI): Cymbopogon Citratus*
*sestavine iz ekološke pridelave.

Neto količina: 10ml

Biopark Cosmetics – edino z naravo lahko pridemo do zdravja. Naravna kozmetika, ki temelji na 100% naravnih sestavinah.

Opozorila:
Opozorilna beseda: NEVARNO
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.