Eterično olje črnega bora 5ml

3.90

Eterično olje črnega bora ima svež, lesen, sladko smolnat zimzelen vonj, ki se že dolgo uporablja v savnah ter dodatek oljem za masažo mišic.

Proizvajalec: Biopark

Opis

Eterično olje črnega bora pridobivajo s parno destilacijo borovih iglic. Eterično olje črnega bora je bledo rumene barve in ima svež, lesen, sladko smolnat zimzelen vonj.

Vonj eteričnega olja borovih iglic se že zelo dolgo uporablja v savnah ali parnih kopelih ter kot dodatek oljem za masažo mišic.

Uporaba in zdravilne lastnosti – eterično olje črnega bora

Eterično olje črnega bora se uporablja za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnik/difuzorja.

  • Osvežuje, poživlja, stimulira in povrne moč.
  • Pri aromaterapiji je zelo priljubljeno kot dodatek kopelim za poživljanje utrujenih mišic.
  • Pomaga lahko pri artritisu, bolečinah v mišicah ali sklepih, protinu in revmatizmu.
  • Še posebej dobro je kot pomoč pri boleznih dihal.
  • Pomagal naj bi tudi pri hepatitisu, vnetemu žolčniku ali mehurju oziroma urinarnemu traktu.

 

Embalaža:
Eterična olja Biopark Cosmetics so pakirana v posebno črno vijolično steklo (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj – ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Embalaža prepušča izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

Dodaj v košarico

Zanimivosti:
Ta zimzeleni iglavec zraste do 40 metrov visoko in ima na vrhu ploščato krošnjo. Lubje je rdeče rjave barve, drevo ima oranžno rumene cvetove in špičaste rjave storže, goste sivo zelene iglice pa rastejo v parih. Vonj eteričnega olja borovih iglic pogosto upodablja vonj severnih gozdov. Že zelo dolgo se uporablja v savnah ali parnih kopelih ter kot dodatek oljem za masažo mišic.

Opozorila: Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Lahko povzroči preobčutljivost kože pri nekaterih ljudeh.

Sestava (INCI): Pinus Pinaster.

Neto količina: 5ml

Biopark Cosmetics – edino z naravo lahko pridemo do zdravja. Naravna kozmetika, ki temelji na 100% naravnih sestavinah.

Opozorila:
Opozorilna beseda: NEVARNO
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.